Saturday, September 12, 2009

AIR MATAKU...

oleh Fendy

Aku masih di sini... Masih sama... Masih lagi sebagai Aku...

"...aku dalam diriku".
Kalimah agung yang menggambarkan peribadi.
Sendiri meratapi diri...
Aku masih di sini. Masih sama... Masih lagi sebagai Aku...

No comments:

Post a Comment